216-те хаджии и ръководители на групи, които са в свещените земи за изпълнение на мюсюлманското си задължение хадж, изпълниха успешно задължителните ритуали на хаджа. Тази година хаджиите имаха възможността да извършат „хадж-и екбер” – велико поклонение хадж. Това е хадж, при който денят арефе съвпада с петъчния ден, т.е. мюсюлманите честват два големи празника – арефе и петък.

По официални данни на Министерството на хаджа на Саудитска Арабия тази година поклонниците извън кралството са били 1 390 399. Предполага се, че поклонение са извършили над милион местни хаджии, освен това има и мнозина такива, които остават извън статистиката.

По информация на организационния екип на Главно мюфтийство сред българските хаджии надделяват жените, които са около 120. Тази година най-възрастният български хаджия е на 82 г., а най-младият – 20 г. Средната възраст на хаджиите е 57 г.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.