В рамките на пребиваването в Мекка за поклонение българските хаджии посетиха една от значимите места в ислямската история местността Худейбийе, намираща се на окоо 25 км от Мекка. Тя е известна с подиписването на мирния договор между езичниците от Мекка и мюсюлманите от Медина начело с Мухаммед (с.а.с.). Договорът е подписан през  (628) г. в местността Худейбийе, затова е известно със същото име.

Примирието е било сключено за десет години и на пръв поглед е било в ущърб на мюсюлманите, но впослесдствие се разбира, че е един от важните стратегически ходове на мюсюлманската общност. Защото с този акт езичниците официално признали съществуването на мюсюлманското общество като правен субект и държава. Освен това чрез него се улеснило превземането на Мекка през следващите години.

Посещението в местността се осъществи на 9 октомври. Хаджиите имаха възможността да видят останките от историческата джамия, която е построена на мястото на сключването на договора. Освен това посетителите там облякоха специалните си дрехи (ихрам), за да направят допълнително поклонение умре, тъй като местността е извън пределите на свещената зона (харем) и дава възможност на хаджиите да се завият в ихрам  и да изпълнят


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.