"Няколко са коранични текстове, които исторически се идентифицират с мединското, мултирелигиозно общество, а текстуално с междурелигиозните взаимоотношения", каза д-р Ариф Абдуллах, ръководител на Научно изследователския център към Висшият ислямски институт на научна конференция организирана от Националния съвет на религозните общности в България (НСРОБ).

НСРОБ традиционно е домакин на подобни събития. Тази година конференцията се проведе под мотото "Цености, парадигми и предизвикателства в междурелигиозните  отношения" между 10-12 октомври в Банско. В научния форум открит от д-р Рупен Крикорян, председател на НСРОБ и Емил Велинов, директор на дирекция "Вероизповедания"  в МС участват с доклади академици представляващи шестте традиционни религиозни деноминации в страната. В конференцията участваха и висши духовници на съответните религии.

Мюсюлманско изповедание бе представено от зам.главния мюфтия Бирали Бирали, Ахмед Ахмедов – главен секретар на Главно мюфтийство, районноя мюфтия Благоевград Айдън Мохамед, д-р Ариф Абдуллах – ръководител на Научно изследователския център към Висшият ислямски институт, Ибрахим Мутаджиков -  секретар в районно мюфтийство Благоевград и Джемал Авушин студент във ВИИ-София. Д-р Ариф Абдуллах защити докторската си степен в Абърдийнския Университет във Великобритания. Академичният му интерес е насочен към класически и съвременни направления и подходи в кораничната херменевтика, теория на хадисологията, проблеми на религиозния плурализъм.

В доклада си на тема "Основни цели на междурелигиозните взаимоотношения: ислямска перспектива",той подложи на анализ както класически екзегетични изводи, отнасящи се до текстовете отнасящи се до междурелигиозните взаимоотношения, така и съвременни разработки по темата. Анализът очерта методологични трудности и проблеми при извличането на определена парадигма на междурелигиозните взаимоотношения от Корана. Д-р Абдуллах подчерта също влиянието на социо-политическия контекст върху когнитивната система и екзегетиката на тълкувателя.

Научната конференция завърши с декларация чийто девиз е:"Заедно да изградим общество на ценности".

Ние, участниците в Четвъртата годишна конференция на Националния Съвет на Религиозните Общности в България желаем заедно да изградим общество на ценности и просперитет, на вяра,почтеност и справедливост. Желаем да изградим общество, с което всички да се гордеем и което достойно и с радост да завещаем на идните поколения, се казва в декларацията.

Релогозните лидери посочват още, че осъзнават, че истинско благополучие се изгражда и постига с общи съзидателни усилия единствено въз основа на духовни ценности и е следствие от хармонията на едно общество.

Те се обръщат с апел към религиозните общности, държавните институции, политическите партии, гражданските организации, и най-вече към младите хора на България, заедно в своята различност да противопоставим и превъзмогнем омразата и деструктивните тенденции. Да бъдем все по-близо до хората и да се надпреварваме в доброто.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.