На 12.10.14г. Районно мюфтийство София стартира организираната от Главно мюфтийство в цялата страна „Седмица на джамиите” с благотворителен базар и културно образователна програма за деца. Тази година столичното мюфтийство организира два благотворителни базара, презентации в Ихтиман и София и ден на отворените врати.На благотворителния базар традиционно се предлагаха домашно приготвени храни и ръчно изработени неща.Към благотворителния базар стана традиция да се организира и програма за най-малките, която включваше различни игри и проява на децата в различни дейности.Събраната сума от благотворителния базар е 220,64 лева, която сума ще бъде изразходена за нуждите на избрана джамия от Комисията отговаряща за „Седмицата на джамиите“, към Главно мюфтийство.

Районно мюфтийство София благодари на всички,които помогнаха и се включиха в организирането на това мероприятие.Аллах да е доволен и да възнагради всеки за усилията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.