Във Франция под авторството на историчката Анна-Лора Дюпон е публикуван „Атлас за Исляма”, на страниците на който се разказва за същността, предписанията и традициите на мюсюлманската религия.

Анна-Лора Дюпон е преподавател в Парижкия университет и специалист по въпросите на арабския свят за 19-20 век. Тя е подготвила книгата за Исляма в три части с илюстрации, библиографии и списък на приложенията.

В „Атласа за Исляма” се описват подробно мюсюлманските празници, привеждат се данни за ислямските династии, халифи и също така данни за съвременния порядък в много от мюсюлманските страни, като Турция, Саудитска Арабия и Пакистан.

Авторката е анализирала примери от живота на съвременните мюсюлмански общини в т.ч. и във Франция. Разгледани са особености на джамиите през различните епохи и народи, а също така и феномена за поклонничеството в Мекка.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.