Поредна година Хазрети Мухаммед се спомена с мевлид в Медина

Главно мюфтийство организира мевлид за хаджиите в Медина. Мевлидът се проведе на 20 октомври в хотела, където отсядат българските хаджии. Към проведения на стотина крачки от Месджид-и Небеви мевлид имаше голям интерес от хаджиите. Те бяха разчувствани особено при четенето на частите за раждането и прощаването на Мухаммед (с.а.с.) с близките му преди да настъпи смъртта. По време на мевлида бяха четени части от Корана, салеват, текбир, иляхита и стихове за живота на Аллаховия Пратеник и Медина от страна на ръководителите Сами Сюлейман, Хюсеин Ахмед, Халил Салих и Фахри Ресим, имам на с. Кликач, Бургаско. В края на мевлида зам.-главния мюфтия Ведат С. Ахмед направи дуа.
След приключване на мевлида организаторите не забравиха да почерпят хаджиите с фурми, както и някои от хаджиите направиха почерпка.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.