Районно мюфтийство Кърджали организира благотворителен базар в гр.Кърджали

На 17.10.2014 г. преди петъчна молитва районно мюфтийство Кърджали организира благотворителен базар в двора на кърджалийската джамия. Ръководител на програмата бе г-жа Сибел Мехмед – ваизе към РМ Кърджали. В мероприятието взеха участие и дами от Коран курса в гр.Кърджали. Тази благотворителна  програма е част от кампанията „ Седмица на джамиите“ инициирана  от Главно мюфтийство. На сергията имаше религиозна литература издания на Главно мюфтийство както и забрадки, такке, есенции и аромати , мюсюлмански календари и др.  В същото време като част от програмата на кампанията „Седмица на джамиите“ във всички  джамии на централните населени места бяха изнесени лекции и бяха обявени дни на отворени врати.  След петъчна молитва в много джамии се проведе мероприятие за набиране на средства за подпомагане на фонд „Джамии „ към Главно мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.