Празнуваме Курбан Байрям на 1 септември

 

Уважаеми братя и сестри,

Уведомяваме Ви, че в отпечатаните за 2017г. джобни календари на страница 39 е допусната грешка. Като дата на празника Курбан байрям е отбелязано 10 септември. Вярната дата е 1 септември, която е посочена на 4 страница от календара. Извиняваме се за допуснатата техническа грешка!

Главно мюфтийство

Отдел „Издателство“