Живеем в един и същ свят, белязан от много признаци на надежда...

На 12 юни посланикът на Кралство Мароко в София Нейно Превъзходителство Госпожа Закия Ел Мидауи  организира вечеря ифтар за  управителния съвет на НСРОБ. 

 Вечерята  бе споделена и от заместник председателя на Комисията за защита от  дискриминацията доц. д-р Баки Хюсеинов.

В приветственото си слово тя се обърна към гостите като представи традициите на Кралство Мароко в съвместното съжителство между хора с различни религии и етноси, и по какъв начин кралството се справя с екстремизма и тероризма на верска основа.

„Живеем в един свят, белязан от много признаци на недежда, но и много признаци на безпокойство.“ каза посланичката и продължи „За нас Ибрахим (а.с) (Авраам)  е модел на вяра в Бога, подчинение на волята Му и доверие в Неговата доброта.“

Председателят на НСРОБ представи членовете на управителния съвет,  дейността, инициативите и съвместните проекти. След това  всеки член представи накратко своята общност.  

Вечерята приключи с пожелания за по-нататъшни съвместни проекти.