Фъкъх

ХУКУМЪТ ЗА ХАЗАРТА

 

Снимка: https://islamansiklopedisi.org.tr/fetva

 

Хазартът е харам според шериатските норми, подобно на алкохола, лъжесвидетелството и свинското месо. В сура ел-Маиде Аллах Теаля повелява: „О, вярващи, виното, играта на късмет, кумирите и стрелите са мръсотия от делото на шейтана. Странете от това, за да сполучите!“.

Аллах Теаля е пожелал човекът да бъде адекватен, да използва разума си, иначе защо да го дарява с него! Забранява му упойващите вещества, които парализират работата на ума и го обезсмислят. Аллах Теаля е дарил човека с ръце, здраве, знание и още безброй блага, за да работи, да създава блага и осигурява препитание за себе си и околните. Заедно с това е забранил хазарта, кражбата, измамата, лъжесвидетелството и подобни действия, които обезсмислят тези дарове и човешки способности. Хазартът е лош път, привиква човека към безчинство и мързел, подтиква го към лоши мисли и действия, той тласка хиляди хора по света в пропастта на отчаянието и вместо на своя труд те се уповават на шанса и случайността. Попаднали в капана на шейтана, подмамени от съблазните за бърза печалба, за забогатяване без труд, развиват болест – зависимост, подобна на алкохолната и наркотичната. Това разваля социалните им контакти и работоспособността, материалните и семейните им ценности и ангажименти. Премъдрия Аллах не е обвързал препитанието на никого с нещо, което е забранил.

Всички видове хазартни игри (тото, еврофутбол, лотария, томбола, карти и т.н.) влизат в рамките на понятието „игра на късмет“ и са забранени (харам). Аллах Теаля ни предпазва, забранявайки да се доближаваме до тях, а ние дали Му се доверяваме и Му се покоряваме?!

„Не ще помръднат краката на (никой) раб в деня на съживяването, докато не даде отговор: за живота – как го е пропилял, за наученото – колко го е практикувал, за имуществото – откъде го е припечелил, за тялото – за какво го е състарил.“ (Хадис-и шериф)

 

Автор: Халил Ходжов Началник отдел „Иршад“

Източник: Списание МЮСЮЛМАНИ

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.