Координаторите на летните коран-курсове в Северна България се събраха на среща семинар

 

Среща семинар с координаторите на летните коран-курсове към районните мюфтийства в Северна България се проведе на 26 юли (петък) тази година. Тя беше организирана от Отдел „Иршад“ на Главно мюфтийство, а домакин на срещата бе Районно мюфтийство – Шумен.

В работната среща взеха участие общо 12 човека, представляващи 11 районни мюфтийства. Официални гости на събранието бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и заместникът му Ахмед Хасанов.

„По време на семинара, който се провежда вече за втори път през настоящата година, беше обсъдено актуалното състояние на летните курсове по Коран на територията на Северна България. Обсъдени бяха различни важни теми и въпроси, свързани с развитието на коран-курсовете – повишаване качеството на обучение, както и броя на самите групи.“ – сподели за Grandmufti.bgекспертът от Отдел „Иршад“ Бахри Изет, който е главен координатор на летните коран-курсове за страната. Той отбеляза, че в сравнение с изминалата година през настоящата 2019-та броят на групите, обучавани в летни курсове по Коран, се е увеличил. Има открити нови групи към районните мюфтийства на Силистра, Айтос, Русе, Търговище, Разград.

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи поздрави координаторите за активната им работа по функционирането на летните коран-курсове. В края на срещата той отправи дуа, като се помоли за това Аллах да отреди хайр и берекет в тази дейност и да бъде тя приета като ибадет пред Всевишния.

 

Автор: Л. Чаушева