Посланикът на Република Турция в България Айлин Секизкьок и генералният турски консул в град Бургас Сенем Гюзел бяха на официално посещение в Районно мюфтийство-Айтос. Визитата на дипломатите, придружавани от делегациите им, се състоя на 09 юни (вторник) тази година. Посещението беше с цел запознанство между двете страни, предвид че и Секизкьок, и Гюзел са от сравнително скоро на дипломатическите си мисии в страната ни.

Официалните гости бяха посрещнати от домакина, районния мюфтия на Айтос Селятин Мухарем и екипа му. Той ги запозна с дейността на Районно мюфтийство – Айтос, текущите проекти, по които работи регионалната структура към Мюсюлманско изповедание, както и с планирани за в бъдеще идеи и инициативи. От името на айтоското мюфтийство Мухарем изрази своите искрени благодарности към представителите на турската дипломатическа мисия в България за съдействието и подкрепата от тяхна страна по време на месец Рамазан, когато чрез Турското посолство у нас бяха раздавани хуманитарни пакети и помощи за хора в нужда в различни райони на страната.

По време на посещението си в град Айтос посланикът на Република Турция в България Айлин Секизкьок и генералният турски консул в град Бургас Сенем Гюзел заедно с делегациите си имаха възможността да посетят централната джамия в града, където бяха запознати с нейната история.

На раздяла двете страни се разделиха в взаимни благодарности и  благопожелания за здраве и успех в служебните дела. Те изразиха и готовността си за сътрудничество в различни общи проекти и инициативи.

 

Автор: Л. Чаушева


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.