На 10 юни (сряда) тази година Районно мюфтийство – Благоевград беше домакин на съвместна среща, организирана от Главно мюфтийство, с преподавателите по предмета „Религия-ислям“ от пазарджишко и благоевградско. На нея присъстваха и кандидат-преподавателите по религиозния предмет в държавните училища, преминали през курса за преквалификация на УниБит, които предстои да започнат преподавателската си дейност в двата региона от началото на идната 2020/2021 учебна година.

Официални гости на работната среща бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов – ресорен в направление „Образование“ в Главно мюфтийство, началникът на Отдел „Образование“ Амир Фелети, както и мюфтиите на Благоевград и Пазарджик Айдън Мохамед и Абдуллах Салих.

„В рамките на състоялата се среща представихме новите учебници по предмета „Религия ислям“  от 1. до 5. клас, запознахме колегите преподаватели с процеса на одобрението им от Министерство на образованието и науката и какво предстои оттук насетне.“ – коментира за Grandmufti.bg началникът на Отдел „Образование“ Амир Фелети.

Пред участниците в срещата заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов представи дейността на Комисията за изготвяне на новите учебници по предмета „Религия-ислям“, като приветства делото на преподавателите по религиозната дисциплина в държавните училища в обхвата на районните мюфтийства на Благоевград и Пазарджик. Хасанов изрази надеждата си, че „Религия-ислям“ ще започне да се преподава в училища на територията на все повече районни мюфтийства у нас.

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи поздрави всички преподаватели, присъстващи на срещата, и акцентира върху важността на мисията, която имат. Духовният водач на мюсюлманите в България даде насоки за това как да си бъдем взаимно полезни един на друг и изрази надеждата си, че броят на училищата, в които се преподава „Религия-ислям“ у нас, както и броят на обучаваните в дисциплината ученици, с времето само ще нараства.

Работната среща беше закрита с панел за въпроси и споделяне на мнения по темата.

По информация на Отдел „Образование“ към Главно мюфтийство, към момента предметът „Религия ислям“ се преподава общо в 18 училища в обхвата на Районно мюфтийство – Благоевград и Районно мюфтийство – Пазарджик. Това са две от мюфтийствата в страна, в които има най-голям интерес към религиозната дисциплина и съответно предметът се преподава в най-голям брой учебни заведения. Комисията за изготвяне на новите учебници по предмета „Религия ислям“ продължава активната си работа по писането и изготвянето на учебниците от 6. до 12. клас, като се очаква те да бъдат завършени до края на календарната 2020 година. След това учебниците ще бъдат входирани за одобрение от Министерство на образованието и науката.

 

Автор: Л. Чаушева


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.