Хиляди мюсюлмани се събраха в джамиите в цялата страна, за да отбележат настъпването на Мирадж кандили. Свещената нощ е свързана с края на месец Реджеб и издигането на Пратеника Мухаммед (с.а.с) към Небесата, за да получи като подарък петкратния намаз. 

Районно мюфтийство - Велико Търново

В 15 населени места в Районно мюфтийство - Велико Търново бяха организирани празнични програми. 

"Човечеството преминава през трудни времена. Точно в такива периоди трябва да обръщаме повече внимание на духовния живот. Духовно преживяване, което ще укрепи вярата в сърцата на мюсюлманите и ще ни направи по-единни, е и нощта Мирадж", заяви районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев пред присъстващите в джамията в Петко Славейково. 

Четене на Свещения Коран-и Керим и изпълнение на иляхита бяха част от празничните програми в региона, които се превърнаха в повод за среща на вярващите. 

Районно мюфтийство - Варна 

В джамиите в 12 населени места в Районно мюфтийство - Варна бяха организирани чествания на Свещената нощ.

Близо 350 вярващи се събраха в джамиите във Варна, Долни Чифлик, Суворово, Провадия, селата Гроздьово, Рояк, Белоградец, Партизани, Медовец и Бенковски, като в Бенковски за пръв път мюсюлманите посрещнаха Мирадж кандили с празнична програма.

Районно мюфтийство - Айтос

Гост-имами от Турция представиха празнична програма по случай нощта Мирадж пред близо 100 души в джамията в Айтос.

Районният мюфтия Селятин Мухарем говори пред джемаата за значението на Мирадж кандили, това което го отличава от другите Свещени нощи и общочовешките ценности, към които трябва да се придържат всички мюсюлмани.

Той призова присъстващите да четат колкото се може по-често Свещения Коран-и Керим, да се молят за своите близки, напуснали този свят, да кланят Намаз и да не забравят да искат прошка.

Районно мюфтийство - Пловдив и Районно мюфтийство - Кърджали

Празничната програма в Асеновград беше организирана с участието на наместник-мюфтията Осман Ейюб, а в Кърджали посрещнаха нощта Мирадж заедно с областния мюфтия на Едирне.

 

Районно мюфтийство - Плевен

В гр. Славяново районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак и ръководителят на Центъра за духовно развитие и консултации към Главното Мюфтийство - Бирали Бирали изнесоха лекция за Мирадж кандили пред вярващите в джамията. 

Програмите навсякъде приключиха с духа и пожелание Аллах да ни дари със здраве, търпение, радост и берекет!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.