2 733 666, 49 лв. достигнаха средствата, които бяха набрани в подкрепа на пострадалите при земетресенията в Турция и Сирия към 21 април 2023 г. Те постъпиха по сметките на Главното мюфтийство чрез касите на Районните мюфтийства, както и чрез дарения в джамиите. 

Средствата продължиха да пристигат и след края на кампанията, която приключи на 13 февруари 2023 г. В съответствие с принципите за прозрачност публикуваме актуален отчет.

Мюсюлманското изповедание отново изказва благодарности към всички, които подкрепиха благотворителната инициатива!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.