Мюсюлманското изповедание в Република България изразява своето силно безпокойство и притеснение от нарастващите прояви на посегателства срещу ислямските светини в Европа и остро осъжда продължаващите актове на изгарянето на Свещения Коран пред посолствата на мюсюлманските страни в Копенхаген през последните дни. 

Тези провокативни и арогантни актове обиждат и потъпкват вярата и ценностите на мюсюлманите по света. 

Това е престъпление от омраза срещу мюсюлманите и ислямофобски акт, който очакваме да получи своето справедливо наказание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.