Отдел "Образование“ към Главното Мюфтийство обявява конкурс за 100 стипендии за млади мюсюлмани, учащи в български висши учебни заведения в следните четири категории: 

● Медицина и медицински специалности;

● Инженерни специалности;

● Социални и педагогически специалности;

● Право.

 

Подкрепата е предназначена за студенти с мюсюлмански произход от България, които се обучават в бакалавърска степен в някоя от гореспоменатите сфери на науката. Стипендията е на обща стойност 900 лева и ще бъде изплатена по банков път в рамките на една учебна година /9 месеца по 100 лв./

 

Изисквания за кандидатстване:

● Българско гражданство - лица с двойно гражданство не могат да кандидатстват;

● Мюсюлманска принадлежност;

● Успех над Много добър (4.50) по шестобалната система;

● Крайният срок за подаване на документи за стипендия е 31.10.2021 г.

 

Необходими документи:

● Онлайн формуляр ТУК:  Формуляр

● Мотивационно писмо;     

● Две препоръки;

● Официален документ, който да удостоверява, че лицето е записано във ВУЗ;

● Академична справка с оценките от предходния семестър (за кандидатите, които са I курс - диплома за средно образование) ;

● СV.

 

Документите трябва да бъдат изпратени и по email на адрес: education@grandmufti.bg !!!

 

За информация:

Главно мюфтийство

Отдел "Образование"

адрес: 1000 София, 

ул. „Братя Миладинови” №27

Тел.:02/981 60 01

Факс:02/980 30 58

Email: 

education@grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.