Старата джамия в Пазарджик, която е по-извстна като "Куршунлу джамия", е построена през 1659 г. от Назър ага, който е бил съратник на Мехмед паша. 

Според турския изследовател Айверди, освен тази, в Пазарджик е имало още 32 джамии.

Днес е запазена само "Куршунлу джамия". За съжаление тя се руши - куббето е напукано, а преди година се скъса обтегач, който държеше купола. 

Минарето също е в окаяно състояние и започва да става опасно за минувачите.

Джамията е обявена за паметник на културата. Това означава, че за да бъде ремонтирана, е необходимо разрешение от Министерството на културата.

С позволението на Аллах Теаля Мюсюлманско изповедание получи този документ, но той има срок на давност, който изтича през 2023 г. Това налага бързи действия и извършване на укрепителни и ремонтни дейности. 

За целта ремонтът е разделен на три етапа. Най-важният е укрепването на куббето, което ще струва около 260 000 лева.

Изхождайки от необходимостта от спешни действия, Мюсюлманското изповедание обявява кампания за набиране на средства за реставрацията, чрез която да бъде съхранена единствената историческа джамия в Пазарджик, достигнала до наши дни.

Желаещите да подпомогнат тази благородна кауза, могат да направят дарение по банковата сметка на Изповеданието, както следва:

Търговска банка "Д"

Мюсюлманско изповедание

SWIFT: DEMIBGSF,

IBAN: BG15DEMI92401000232957.

Основание: За ремонта на джамията в Пазарджик.

Дарения могат да бъдат направени също така на касата на Главното мюфтийство и в Районно мюфтийство - Пазарджик.

Аллах да дава берекет на дарителите, за които Коранът гласи: „Устройва джамиите на Аллах само онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. И отслужва молитвата, и дава милостинята зекят, и се страхува единствено от Аллах. Тези са напътените."

Теубе: 18.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.