Поради големия интерес на вярващите към Умре, вече няма свободни места за пътуване към Свещените земи през декември 2022 г.

По тази причина отдел "Хадж и Умре" към Главното мюфтийство спира записванията за месец декември. 

Желаещите да посетят Свещените земи, могат да го направят през месец януари 2023г., когато отново ще организираме Умре.

Цените и условията ще бъдат обявени в най-кратък срок.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.