Главното мюфтийство обявява вакантни места за възпитател и възпитателка в Духовното училище в гр. Русе.

Кандидатите за позициите могат да изпратят молба и автобиография на адрес: гр. Русе, ул. "Рила" № 30 или на 

e-mail: sodu.ruse@abv.bg.

Крайният срок за подаване на документи е 5 декември 2022 г.

Пожелаваме успех на всички кандидати!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.