РЕШЕНИЕ ФЕТВА №1

Въпрос: Позволено ли е преместването на гробове в друго свободно гробище? До джамията има старо гробище. Може ли да преместим това гробище, за да направим паркомясто за посетителите на джамията?

Отговор: Преместването на гробове е позволено тогава, когато има неотложна нужда и то дотолкова, доколко да бъде решен неотложният проблем. От така зададения въпрос не се разбира да е налице такава необходимост, въз основа на което Комисията по фетва излиза с решение, че въпросното гробище не може да бъде прекратено. И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №2

Въпрос: Какво е основанието (хукумът) човек да плаща здравни осигуровки и да се възползва от обезщетение за безработица, имайки предвид че едни хора се възползват често, а други рядко или никога, което е несправедливо? В този смисъл, онзи на когото често се налага да получава обезщетение за безработица, дали не получава харам пари?

Отговор: Плащането на задължителни осигуровки, както и получаването на обезщетение за безработица или възползването от здравни осигуровки, е позволено.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №3

Въпрос: Всички работещи са длъжни да плащат осигуровки, но едни се пенсионират и получават пенсия дълго време, а други умират по-рано или въобще не се пенсионират. Какъв е хукумът на пенсионното осигуряване и в последствие получаване на пенсия, майчинство и наследствена пенсия, имайки предвид горното?

Отговор: Плащането на социални осигуровки е позволено, въпреки че едни получават повече, а други - по-малко.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №4

Въпрос: Какъв е хукумът човек да получава пенсия поради заболяване, доказано чрез документ с фалшива диагноза?

Отговор: Не е позволено, защото е измама.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №5

Въпрос: Какъв е хукумът на осигуряването по втория стълб за пенсионно осигуряване, които работят с лихва?

Отговор: Вторият стълб по пенсионното осигуряване е задължителен и затова е разрешено. Ако има допълнително такова, което е доброволно, не е позволено.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №6

Въпрос: Какъв е хукумът по отношение на застраховките - едни от тях са задължителни като при превозните средства, като при хората с опасни професии, а други като застраховката живот, злополука, пожар и т.н. са доброволни?

Отговор: Задължителните са позволени, а тези които са по желание, трябва да бъдат разглеждани индивидуално.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №7

Въпрос: Ако е харам обезщетението за безработица, след като работим работа без трудов договор, същото ли е ако продаваме мляко от кравата или ябълки от градината, за което също се полага труд?

Отговор: Ако не се ощетяват останалите, е позволено. Има се предвид, че чрез производството в лично стопанство човек не може да произведе голямо количество, което да промени цените на пазара. Освен това обезщетението за безработица не е забранено.

Забранено е да се взима обезщетение и да се работи без договор.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №8

Въпрос: Каква е фетвата за Капитализма и Демокрацията и ако са одобрени системи от учените, защо е спуснат Шериатът?

Отговор: Ислямът не определя системата на управление. Това, което се изисква, е обществото да бъде управлявано справедливо.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №9

Въпрос: Ако системите Капитализъм и Демонстрация са харам, то тогава защо правите фетви за механизмите им? Те не трябва ли автоматично да бъдат харам, в това число и обезщетението за безработица?

Отговор:

1. Групата по фетва не издава фетва за Демокрация или Капитализъм, а за въпроси, които касаят хората и в частност мюсюлманите.

2. Групата по фетва не е отговорна за начина на управление в държавата. Това не е в нейните възможности и прерогативи.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №10

Въпрос: Ако човек отиде на гурбет и когато се върне, той има право да избира между борса за 900 евро или работа в България за заплата 900 лв., то тогава халал ли е да се възползва от борсата?

Отговор: Халал е, защото въпросното лице получава тези средства чрез държавни институции, които са отговорни за изплащането на въпросното обезщетение.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №11

Въпрос:

Ако даден човек е подал документ в бюрото по труда и чака решение за обезщетение за безработица, то халал ли е да работи без трудов договор докато му излезе решението? Може би трябва да се има предвид, че ако излезе решението, то обхваща периода от датата на подаване на документи?

Ако някой получава обезщетение за безработица и в същото време работи без трудов договор, кой от двата прихода е харам – този от борсата или този от работата без трудов договор, или и двата?

Ако човек получава пенсия, която не му е достатъчна за посрещане на нуждите, може ли да работи без трудов договор, за да набави необходимите средства?

Ако някой взема обезщетение за безработица, но този приход не му е достатъчен, вследствие на което той отиде някой ден да работи на надница, в този случай тези пари харам ли са?

Ако работя на трудов договор и в същото време отивам допълнително да работя на друга работа без трудов договор, тогава как стои въпросът? Харам ли е да работя друга работа без трудов договор?

Ако съм на борсата и ходя на гъби, които след това продавам, харам ли е?

Отговор: Ако няма измама и ощетяване на обществото, тогава е позволено. Ако има измама и ощетяване на обществото, не е позволено.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №12

Въпрос: Какъв е хукумът за майчинството, когато жена работи и когато не работи?

Отговор: Въпросът не е конкретизиран.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №13

Въпрос: Какъв е хукумът за болничните, които се дават на работниците, които се самоосигуряват (или внасят осигуровки във фирми като работниците на трудов договор), но фактически не работят.

Отговор: Не е джаиз, защото лицето цели да получи обезщетение, без да има право на това.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №14

Въпрос: Какъв е хукумът по отношение на бременна жена, която плащайки осигуровки за един месец (като фиктивно се води на работа или като самоосигуряваща се), има право на платен болничен отпуск, който може да продължи месеци, а след това да получава и обезщетение за гледане на малко дете?

Отговор: Ако има измама, не е джаиз.

И Аллах знае най-добре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.