Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България уведомява мюсюлманската ни общност, че на заседание, проведено на 28.02.2023 г., са взети следните решения:

1. Нисабът за Зекята, който ще се дава през месец Рамазан 2023 г., е 7255,00 (седем хиляди и двеста и петдесет и пет) лева.

2. Фитре (садака-и фитр) за 2023 г. е най-малко 10,00 (десет) лева на човек.

3. Стойността на милостинята Фитре и Нисабът за Зекят, който трябва да съблюдават мюсюлманите – български граждани, живеещи или работещи в европейски или други страни, е определеното от оторизираните религиозни институции или организации в съответната страна. Това трябва да се спазва дори при даване на Фитре или Зекят в България, независимо дали го дават сами или чрез упълномощено лице.

Горепосочените изчисления са направени въз основа на решенията на комисия „Фетва”, взети на 15.08.2009 г., с които се посочва начинът на определяне на размера за Нисаб на Зекят и Фитре.

Пожелаваме ви достойно посрещане и ползотворно прекарване на Рамазан, който започва на 23 март 2023 г.! Нека Свещеният месец бъде изпълнен с берекет и с благодатта на Аллах!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.