Районно Мюфтийство-Стара Загора

Районно Мюфтийство - Стара Загора е разположено в Централна Южна България и обхваща област Стара Загора. Територията на Районно Мюфтийство – Стара Загора е  с площ от 5 152 км2. То граничи с Районно Мюфтийство - Велико Търново, Сливен, Хасково, Пловдив. Мюфтийството разполага с 23 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население на Районно Мюфтийство – Стара Загора е около 11 688.
Броя на Мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Стара Загора е 22. Районното мюфтийство е със седалище гр.Стара Загора.

 


Екип:


Районен мюфтия 

Сейхан Басри Мехмед


Секретар
Месуд Хатиб

Тел: +359 88 5319273

 

Ваиз
Али Салих Свирьов


Контакти:
гр.Стара Загора  ул.”Княз Борис”, №112, ет.2, пк.6000 

E-mail: rm.starazagora@grandmufti.bg© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.