Районно Мюфтийство-Добрич

Районно Мюфтийство - Добрич е разположено в североизточна България и обхваща област  Добрич. Територията на Районно Мюфтийство – Добрич е с площ от 4 723km2. То граничи с  Районно Мюфтийство - Варна, Шумен и Силистра. Мюфтийството разполага с 65 джамии и месджиди. Мюсюлманското население в района е около 38 200. Броя на мюсюлманските настоятелства в региона на Районно Мюфтийство – Добрич е 50. Районното мюфтийство е със седалище гр.Добрич.

 


Екип:

Районен мюфтия

Акиф Акифов


Секретар
Ширин Емин

Спец.отдел „Вакъфи”
Ерхан Керимов

 

Контакти:

гр. Добрич  ул.”Константин Стоилов №1

тел/ факс: 058/600029

E-mail: rm.dobrich@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.