Районно Мюфтийство-Кърджали 

Районно Мюфтийство – Кърджали е разположено в източната част на Родопите между Горнотракийската низина и тракийскa Беломорска Тракия и обхваща област Кърджали. То граничи с Районно Мюфтийство - Смолян, Пловдив, Хасково.
Територията на Районно Мюфтийство – Кърджали е с площ от 3 208 км2.
Мюфтийството разполага с 43 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 82 227.
Броя на Мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Кърджали е 221. Районното мюфтийство е със седалище гр.Кърджали.Екип:


Районен мюфтия

 

Басри Еминефенди

 

Наместник районен мюфтия 

Сурай Мустафа

 

Секретар
Дениз Рушен


Спец.отдел „Вакъфи”
Илхан Мехмед

Спец.отдел „Иршад”
Сезер Садулов 

 

Контакти:

гр.Кърджали  Ул.”Момчил Войвода”№3

тел/ факс: 0361/82 755

E-mail: rm.kardjali@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.