Районно Мюфтийство-Монтана

Районно Мюфтийство - Монтана обхваща централната част на Северозападна България – Видин, Враца и Монтана.
Територията на Районно Мюфтийство Монтана е с площ от 3 627 км2. То граничи с Районно Мюфтийство – София, Плевен.
Мютийството разполага с 12 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 12 000.
Броя на Мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Монтана е 20. Районното мюфтийство е със седалище гр.Видин.

 

 Екип:


Районен мюфтия


Неджати Али


Секретар
Людмила Димитрова

 

Контакти:

гр. Видин, Ул. „Княз Борис I„ №2

тел/ факс:  094/601 601

E-mail: rm.montana@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.