Районно Мюфтийство-Пазарджик

 

Районно Мюфтийство – Пазарджик е разположено в южна България и обхваща област Пазарджик. Територията на Районно Мюфтийство – Пазарджик е с площ от 4 458km².
Районно Мюфтийство Пазарджик граничи с четири районни мюфтийства- Районно Мюфтийство София, Пловдив, Смолян и Благоевград. Мюфтийството разполага с 45 джамии 3 месджидa и 45 имама. Мюсюлманското население в района е около 80 000.                          
Броя на мюсюлманските настоятелства в района на Районно Мюфтийство -Пазарджик е 46. На територията служат 45 имама. Районното мюфтийство е със седалище гр.Велинград.  

  

Екип:


Районен мюфтия

 Салих Халил

 

 

Наместник Районен мюфтия
Халил Ходжов

 

 

Секретар
Ахмед Кехайов


Експерт отдел „Вакъфи”
Али Муса Ибрахим

 

Ваиз
Муса Хюсеин Уручов

 

Контакти:

гр.Велинград   ул. „Раковска” №1  /сградата на джамията  ет. 3/

тел:0359/53064  

E-mail: rm.pazardjik@grandmufti.bg

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.