Районно Мюфтийство-Варна

 Районно Мюфтийство  - Варна е разположено в Североизточна България и обхваща само област Варна.
Територията на Районно Мюфтийство  – Варна е с площ от 3 818кm2. То граничи с  Районно Мюфтийство-Добрич, Шумен, Айтос.
Мюфтийството разполага с 39 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 25 000.
Броя на настоятелствата в региона на Районно мюфтийство Варна е 30.Районното мюфтийство е със седалище гр.Варна.Екип:

Районен мюфтия


Исмаил Ведатов Ахмедов


Секретар
Адем Смаил Ибрям

Контакти:

гр.Варна   Ул.  „Ангел Георгиев„  №25

тел:  052/609917

E-mail: rm.varna@grandmufti.bg

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.