Районно Мюфтийство - Благоевград е разположено в Югозападна България и обхваща цялата област Благоевград.Територията на Районно Мюфтийство -Благоевград е с площ от 6 452km2.

То граничи с Районно Мюфтийство -София, Пазарджик.

Мюфтийството разполага с 63 джамии и месджиди. Мюсюлманско население в района е около 67 000. Броя на Мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Благоевград е 58. На територията служат 62 Имама.Районното мюфтийство е със седалище гр.Гоце Делчев.

Екип:

Районен мюфтия 

 Осман Кутрев

 

Наместник мюфтия

 

Али Ибрахим Ходжа

Седалище - ул. "Бел Мекен" № 4 Пощенски код 2790

 

Секретар

Ибрахим Мутаджиков

Спец.отдел „Вакъфи”
Кенан Саид

 

Ваизи
Муса Исмаил Дурлу

Хюсеин Хюсеин Читак

 

Контакти:

гр.Гоце Делчев  ул.”Звънчарска” №3

Тел/ 0896692321 Факс: 0751/61132

E-mail: rm.blagoevgrad@grandmufti.bg

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.