Районно Мюфтийство-Русе

Районно Мюфтийство -Русе е разположено в североизточна  България и обхваща цялата област Русе.  Територията на Районно Мюфтийство -Русе е с площ от 2 791km2. То граничи Районно Мюфтийство – Силистра, Плевен, Разград. Мюфтийството разполага с 45 джамии и месджиди.  Мюсюлманското население в района е около 25 000. Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно Мюфтийство -Русе е 35. На територията служат 32 имама.   Районното мюфтийство е със седалище гр.Русе.

           
 
 Екип:


Районен мюфтия

Юджел Хайредин


Секретар
Рагуб Рагуб

 

Експерт "Вакъфи"
Неджметин Невинов Неджмиев

  

Контакти:

гр.Русе  Ул.”19-ти  Февруари” №25

тел/ факс: 082/82 5011

E-mail: rm.ruse@grandmufti.bg

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.