Районно Мюфтийство - Разград

Районно Мюфтийство - Разград е разположено в североизточна България и обхваща цялата област Разград.
Територията на РМ- Разград е с площ от 2 637 km2,
То граничи с Районно Мюфтийство - Шумен, Русе, Силистра, Търговище.
Мюфтийството разполага с 105 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 53 000.
Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно Мюфтийство – Разград е 87. Районното мюфтийство е със седалище гр.Разград.


   
 Екип:


Районен мюфтия


Мехмед Аля


Секретар
Орхан Хамди


Експерт отдел „Вакъфи”
Хасан Хасанов

 

Контакти:

гр.Разград  Ул. „Ап. Въстание” №13

тел/ факс: 084/661 356

E-mail: rm.razgrad@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.