Нисаб и Фитре за 2016 г.

Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България уведомява мюсюлманската общност в страната, че на свое заседание, проведено на 23.05.2016 г. в София, Комисията по фетва взе следните решения:

1. Нисабът за зекята, който ще се дава през месец рамазан 2016 г., е 4600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева. 

2. Фитре (садака-и фитр) за 2016 г. е най-малко 5,00 (пет) лева на човек.

Изчисленията са направени въз основа на решенията на Комисия „Фетва”, взети на 15.08.2009 г., с които се посочва начина на определяне на размера за нисаб на зекят и фитре. 

Пожелаваме ви достойно посрещане и  ползотворно прекарване на свещения месец рамазан, който започва на 6 юни 2016 г. и е изпълнен с берекет и Аллахова благодат!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.