,,Седмица на сираците

27.11– 02.12. 2017 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ в подкрепа на деца без родители –

,,Седмица на сираците“се превърна в традиция на отдел „Социален“ в мюсюлманско изповедание. Благодарение на Вашата подкрепа и съдействие, кампанията успява да подпомогне сираците.

Всевишният Аллах е повелил следното:

И дават храна ­въпреки че и те я обичат - ­на нуждаещ се и на сирак, и на пленник...” (ел – Инсан,76:8)

 А Пратеникът на Аллах (с.а.в.) казва: „Аз и настойникът (който отглежда сирака) ще бъдем така в дженнета (и сравни близостта между показалеца и средния пръст).“ (Бухари). 

В израз на солидарност и добросърдечност Ви приканваме да се включите в благотворителната кампания за помощ на децата без родители под надслов

 

,,БЪДИ НАСТОЙНИК!“

 

Подпомогнати   сираци от Мюсюлманско изповедание  през годините

Година

Броят на децата

2013

7 деца

2014

81деца

2015

158деца

2016

211деца

2017

262 деца

Събрани средства през годините в кампаниите.

Години

Събрани средства

2013

32 988,00  лева

2014

58 508, 97  лева

2015

81 522,98  лева

2016

118 338,00  лева

 

Всяко подпомогнато дете получава месечно по 50,00 лева.

 

 

 

 

 

Даренията можете да направите във фонд „Сираци“ на Главно мюфтийство, в касите на районните мюфтийства и банковата сметка:

 

  IBANBG72DEMI92401000198757.
BICDEMIBGSF
като посочите целта на дарението.

Вижте още тук: https://www.youtube.com/watch?v=BHX35BtsTH0

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.