ПРОГРАМА ЗА СЪБИТИЯТА ЗА ,,СЕДМИЦА НА СИРАЦИТЕ 2016“

 

 

 

Районно мюфтийство

Място

Събитие

Дата

Час

1.

Айтос

с. Дъбник

Религиозна Програма.

Благотворителна кампания.

21.11.2016 г.

18:18

с.Карагеоргиево и

гр.Айтос

 

Посещение на Сираци

22.11.2016 г.

 

с. Мрежичко

Религиозна Програма.

Благотворителна кампания.

23.11.2016 г.

18:17

 

с.Рожден

Посещение на сирак.

23.11.2016 г.

17:00

с. Речица

Религиозна Програма.

Благотворителна кампания.

24.11.2016 г.

18:17

Гр.Айтос

Гр.Карнобат

с.Речица

с.Карагеоргиево

Хутбе и вааз по темата.Мулти-медийна презентация.

25.11.2016 г.

.

 

11:15

11:20

11:15

18:30

 

с.Дъскотна

Вааз за жени

26.11.2016 г.

12:30

с.Вишна

 

 

15:00

с.Планиница

Религиозна Програма.

Благотворителна кампания.

27.11.2016г.

11:00

 

 

 

 

 

2.

Благоевград

Гр. Благоевград

Пресконференция

18.11.2016

 

С. Рибново

Лекция по темата

20.11.2016

 

 

Посещение на всички сираци по домовете им.

21- 22.11.2016

 

 

Посещение на училищата където имаме сираци, среща с техните класни ръководители.

23-24.11.2016г.

 

Цялия регион

Насихат и хутбе по темата

25.11.2016г.

 

3.

Варна

с. Белоградец, с.Гроздьово, с. Медовец

Посещение на сираци в домовете им

22.11.2016г.

10:00-17:00

 

 

 

 

 

гр. Варна/ Азизийе  и Хайриййе джамия,

Лекция, сохбет по темата

24.11.2016г.

17:30

гр. Варна/ Азизийе  и Хайриййе джамия,С. Белоградец, с.Гроздьово, с. Медовец

Лекция, сохбет преди джума.

25.11.2016г.

11:00

гр. Варна/ Азизийе  и Хайриййе джамия,

Благотворителен базар

25.11.2016г.

11:00-13:00

4.

В.Търново

гр.Велико Търново

Лекция по темата.

Сюлейман Масурев

20.11.2011 г.

 

гр.Сухиндол

Лекция по темата.

Ерол Абдуллах

21.11.2016

 

гр.Килифарево

Лекция по темата.

Ефраим Муталибов.

22.11.2016г.

 

гр.Свищов

Лекция по темата.

Сюлейман Муртаза

23.11.2016г.

 

гр.Севлиево

Лекция по темата.

Хюсеин Кахраман

24.11.2016г.

 

с. Константин

Лекция по темата.

Яшар Сабриев

25.11.2016г.

 

5.

Пазарджик

Всички  джамии в региона

Лекция по темата от завършилите ВИИ .

20 -27.11.2016г.

 

Всички  джамии в региона

Хутбе по темата

25.11.2016г.

 

6.

Разград

Всички  джамии в региона.

Хутбе и вааз по темата.

25.11.2016г.

12:20

7.

Русе

гр. Глоджево

Посещение на сираци.

21.11.2016

10:00

гр. Ветово

Лекция и беседа по темата.

21.11.2016

17:30

гр. Сливо поле

Лекция и беседа по темата.

23.11.2016г.

 

гр. Две могили

Посещение на сираци.

24.11.2016г.

10:00

гр. Две могили

Лекция и беседа по темата.

24.11.2016г.

17:00

гр. Две могили

Лекция и беседа по темата.

24.11.2016г.

17:00

8.

Сливен

с. Ябланово

Посещение на сираци.

22.11.2016

10:00

Централните джамии

Лекция и беседа по темата.

23-25.11.2016

12:25

Всички джамии

Хутбе и вааз по темата.

25.11.2016г.

12:25

9.

Смолян

Централните джамии

Хутбе и вааз по темата.

25.11.2016г.

12:25

Всички джамии в региона

Поставяне на касички за кампанията

25.11.2016г.

 

Районно мюфтийство гр.Смолян

Среща със сираците и техните настойноци

26.11.2016г.

10:00

10.

София

Медиен център, Пиротска №3

Семинар

20.11.2016г.

10:00

Всички джамии и месджиди към мюфтийството.

Вааз  и хутбе потемата.

25.11.2016г.

 

Централна Софийска джамия ,, Кадъ Сейфуллах Ефенди“

Благотворителен кермез с участие на студентите от ВИИ

25.11.2016г.

 

гр. Самоков

Среща със сираците

27.11.2016г.

 

Районно мюфтийство София

Кръводарителска кампания.

02.12.2016г.

 

11.

Стара Загора

гр. Павел Баня, гр. Крън, с. Шейново.

Хутбе, вааз, лекция

20-27.11.2016г.

 

12.

Хасково

Всички джамии и месджиди към мюфтийството

Хутбе, вааз, лекция

24-25.11.2016г.

 

13.

Монтана

гр. Видин,  гр. Бяла Слатина,  гр. Оряхово, гр.Белоградчик, гр.Монтана,

с. Търнава

Хутбе, вааз, лекция

25.11.2016г.

 

14.

Силистра

Всички  джамии в региона.

Хутбе и вааз по темата.

25.11.2016г.

12:20

15.

Плевен

с.Борино

Лекция по темата

18.11.2016г.

 

Всички  джамии в региона.

Хутбе и вааз по темата.

25.11.2016г.

 

 

 

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.