Отделите „Социален” и „Медии и култура” на Главно мюфтийство бяха представени в Хасково

 

На 30.03. тази година (четвъртък) заместник-главният мюфтия Бирали Мюмюн – ресорен по социалните дейности в Мюсюлманско изповедание” посети Районно мюфтийство – Хасково. Той беше придружаван от експертите Бахри Изет от отдел „Социален” и Нейзи Карачобанов от отдел „Медии и култура”. Срещата се състоя в старата „Ески джамия” на града, която се смята за една от най-древните на територията на България.

Представителите на Главно мюфтийство запознаха председателите на хасковските джамийски настоятелства и мюсюлманската общност от региона с работата на двата отдела на Мюсюлманско изповедание. Бахри Изет представи историята на отдел „Социален”, както и разказа за социалните дейности на Изповеданието през изминалата 2016 година. Експертът от социалния отдел направи своеобразен отчет на свършеното в рамките на различните хуманитарни кампании  на местно и национално ниво.

Заместник-главният мюфтия Бирали Мюмюн представи пред присъстващите в Хасково работата на отдел „Медии и култура” – различните дейности и проекти, по които се работи и развиват.

На раздяла домакинът от Районно мюфтийство – Хасково, мюфтията Басри Еминефенди поднесе благодарностите си към своите гости и колеги, като им връчи и символични подаръци – макети на две от забележителностите на град Хасково – Старата часовникова кула и вековната „Ески джамия”.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.