Периодичният печат, литературните и религиозните изследвания на мюсюлманите в България между двете Световни войни бяха представени на международен форум в Скопие.

Конференцията "Траекторията на ислямската мисъл в Балканската периодика (1918-1945)" събра над 40 изследователи от 9 държави.

България беше представена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам. главния мюфтия Ахмед Хасанов, преподаватели от Висшия ислямски институт, изследователи от академични институции, сред които и Българската академия на науките.

В доклада си Ведат Ахмед представи "Мюсюлманската мисъл в българските периодични издания на турски език в периода между двете Световни войни".

Ахмед Хасанов представи доклад за изследователя хафъз Юсуф Якубов и негови изследвания върху ролята на притчите за Пейгамберите при изграждането на добродетели в хората, които са публикувани във в. "Меденийет" (1933-1944).

Пленарният доклад на международния научен форум бе изнесен от проф. Орлин Събев от БАН, който говори за интелектуалните, политическите и социалните измерения на печатните издания в османския контекст.

Международният форум "Траекторията на ислямската мисъл в балканската периодика (1918-1945)" беше организиран от Фондацията за балкански изследвания в Скопие, в рамките на проекта "Балканска периодика".


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.