Районни мюфтии от девет Районни мюфтийства и генералният консул на Република Турция в Бургас посетиха Едирне и се срещнаха с представители на местната, изпълнителната власт и религиозни институции.

Градът е побратимен с Ямбол Кърджали, а поводът за посещението - търсенето на възможности за разширяване на сътрудничеството и с други градове в Източна България.

Районните мюфтии на Бургас, Варна, Сливен, Шумен, Добрич, Русе, Силистра, Разград, Търговище - Селятин Мухарем, Исмаил Ахмедов, Турхан Хасан, Месут Хасанов, Акиф Акифов, Юджел Хюсню, Мюддесир Мехмед, Мехмед Аля, Ариф Мехмед и генералният консул Тога Оркун посетиха Мюфтийството в Едирне, както и валията Йълмаз Юнус. Делегацията от България и представителите на съответните институции обсъдиха възможностите за осъществяване на съвместни проекти. 

Гостите от България посетиха исторически забележителности, сред които най-значимите джамии в Едирне.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.