Семинар с преподаватели в Коран курсовете беше организиран в Районно мюфтийство - Бургас. Имами и преподаватели обсъдиха заедно подготовката и провеждането на предстоящите летни Коран Курсове. 

Участие в срещата в с. Люляково взеха районният мюфтия на Бургас Селяхаттин Мухарем, наместник районния мюфтия на Търговище Назиф Назиф, експертът от отдел "Иршад" на Главното мюфтийство Бахри Иззет, дипломати и представители на Диянета на Република Турция. 

Селяхаттин Мухарем поздрави всички щ преподаватели и им благодари за посветеността на религиозното образование. Той подчерта, че Коран курсовете са от голямо значение за възпитанието на младото поколение и затова преподаването в тях трябва да бъде на високо ниво.

Районният мюфтия на Бургас припомни на преподавателите, че тяхната роля е изключително важна за привличането на ученици, които да продължат своето образование в Духовните училища на Мюсюлманското изповедание.

По време на семинара бяха разисквани теми, свързани с методиката на обучението и общуването между преподавателите и учениците.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.