1200 души се събраха на традиционния курбан в Мадан, на който вярващите отново отправиха своите молитви към Всевишния за здраве, мир и благодат.

Сред специалните гости на курбана бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, наместник районния мюфтия на Девин Изет Джалев, кметът на община Мадан Фахри Молайсенов, председателя на Общински съвет Мадан Бедри Базеников. 

Главният мюфтия изнесе лекция пред вярващите, в която очерта основни проблеми на съвременното общество. Д-р Мустафа Хаджи подчерта, че придържането към принципите на Исляма е ключът към тяхното решение. 

Той отправи дуа към Всевишния Аллах за берекет в семействата и в обществото, за благоденствие и просперитет в страната.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.